Mi Smart Band 6 NFC już w sprzedaży

Lenovo po raz kolejny rekordowe

Autor: , dodany 11 sierpnia 2021r.

Podwojony dochód netto i wzrost rentowności są efektem strategii zrównoważonego rozwoju, którą koncern ogłosił przed kilkoma miesiącami.

Grupa podsumowała właśnie pierwszy kwartał roku rozliczeniowego 2021/2022. Przedstawione w Hongkongu dane napawają optymizmem inwestorów. Podstawą osiąganych przez firmę wyników są ogólnoświatowa cyfryzacja wymuszająca modernizację systemów i sieci informatycznych oraz rozbudowę infrastruktury. Władze wskazują te czynniki jako kluczowe dla „długofalowego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu rentowności Grupy Lenovo”.

Lenovo osiągnęło znaczną poprawę rentowności w porównaniu z rokiem ubiegłym – dochód przed opodatkowaniem wzrósł niemal dwukrotnie (dokładnie o 96%), do 650 mln USD. Dochód netto zwiększył się równocześnie o 119%, a marża zysku netto osiągnęła poziom 2,8%, najwyższy od wielu lat.

W pierwszym kwartale przychody Grupy wzrosły o 27% rok do roku, osiągając poziom 16,9 mld USD.

W komunikacie czytamy, że „spółka widzi dalsze możliwości zrównoważonego wzrostu i poprawy rentowności swojej działalności również w przyszłości w zakresie rozwiązań branżowych, infrastruktury, komputerów osobistych klasy premium oraz urządzeń niebędących komputerami osobistymi, takich jak tablety czy smartfony, systemów wbudowanych i innych inteligentnych urządzeń”.

Ważną składową rozwoju mają być innowacje napędzające rentowny, zrównoważony wzrost. Dlatego Lenovo zwiększyło wydatki na badania i rozwój w pierwszym kwartale o 40% rok do roku i zamierza dalej inwestować w innowacje. Zgodnie z planami, koncern zamierza podwoić swoje nakłady na badania i rozwój w ciągu najbliższych trzech lat.

W tym kwartale firma po raz pierwszy raportuje w ramach nowej struktury grup biznesowych: Solutions and Services Group (SSG), Infrastructure Solutions Group (ISG) oraz Intelligent Devices Group (IDG), która została ogłoszona na początku tego roku.         

 

Wypowiedź prezesa i dyrektora generalnego Yuanqing Yanga: „Przyspieszenie cyfrowej i inteligentnej transformacji stworzyło duże możliwości rynkowe na całym świecie. Lenovo z powodzeniem je wykorzystuje, przekształcając się z producenta urządzeń w dostawcę usług i rozwiązań. Dowodem są nasze wyniki – tylko w tym kwartale podwoiliśmy rentowność rok do roku, a nasza marża zysku netto osiągnęła najwyższy poziom od wielu lat” – powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor generalny Lenovo. „Będziemy nadal zwiększać nakłady na badania i rozwój, dążąc do podwojenia inwestycji w tym obszarze w ciągu najbliższych trzech lat; będziemy dalej podnosić już i tak wysoką jakość naszych działań operacyjnych; nadal będziemy angażować się także w kwestie zielonych innowacji i dobrych praktyk korporacyjnych, aby osiągnąć długofalowy zrównoważony wzrost rentowności”.

Prognozy:

Lenovo chce poprawić wskaźniki penetracji dla usług wsparcia i wykorzystać rosnącą liczbę zainstalowanych i aktywnych urządzeń, zwłaszcza jeśli sektor komercyjny powróci na ścieżkę wzrostu. W zakresie usług as-a-Service spółka agresywnie inwestuje w możliwości, platformy i narzędzia, a także zwiększa skalę poprzez budowanie bardziej powtarzalnych rozwiązań branżowych z wykorzystaniem własności intelektualnej Lenovo oraz poprzez zawieranie strategicznych partnerstw.

Wyższe marże w 3 kluczowych dla SSG segmentach będą miały wpływ na wyższą rentowność całej Grupy w kolejnych kwartałach i latach.

Infrastructure Solutions Group (ISG)

Infrastruktura teleinformatyczna jest podstawą cyfrowej i inteligentnej transformacji; szacuje się, że do 2025 r. wartość rynku infrastruktury teleinformatycznej osiągnie blisko 250 mld USD. Lenovo zainwestowało w budowę silnych fundamentów, dzięki czemu zyskało dobrą pozycję jako dostawca „pełnego pakietu” technologii teleinformatycznych.

Wyniki za I kwartał:

Prognozy:

Intelligent Devices Group (IDG) 

Pandemia zmieniła sposób życia i pracy ludzi, a komputery osobiste powróciły do łask w erze cyfrowego życia. Cykl wymiany komputerów uległ skróceniu, wzrósł wskaźnik penetracji rynku. Całkowity popyt na komputery osobiste utrzyma się do 2025 r. co najmniej na obecnym poziomie. Jednocześnie szacuje się, że całkowita roczna stopa wzrostu rynku IoT wzrośnie o 11% do 2025 roku.

Wyniki za I kwartał:

 Prognozy na przyszłość:

Marta Rzeźnicka

Napisz do autora: marta.rzeznicka@o2.pl

Podziel się opinią